Dom > Aktualności > Wiadomości branżowe

Środki ostrożności podczas transportu zawiesi

2022-04-11

Oprócz transportu masowego, taśma podnosząca będzie również obejmować zjawisko pakowania i transportu palet. Producent pasa do podnoszenia powiedział, że używając palety do umieszczenia płaskiego poliestrowego pasa do podnoszenia, im więcej tym lepiej, tym lepiej, oczywiście nie jest to obciążenie palety. Siła jest niewystarczająca lub pojazd transportowy nie jest odpowiedni, ale ponieważ w przypadku zbyt dużej liczby zawiesi z włókien syntetycznych wystąpi zjawisko zawalenia się transportu lub deformacji kartonu. To nie tylko zwiększy koszty transportu zawiesia, ale także spowoduje pojawienie się niektórych włókien syntetycznych. Płaskie zawiesie z włókna uległo uszkodzeniu podczas transportu.

Dlatego przewożąc zawiesia kolorowe należy słuchać sugestii producentów, aby uniknąć strat i wypadków spowodowanych brakiem informacji.